Saturday, April 21, 2012

ၿငိမ္းေအးေသာဘ၀ပိုင္ရွင္လူတိုင္းသည္ၿငိမ္းေအးေသာ ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္လိုၾကသည္။
ျငိမ္းေအးေသာဘ၀ကို ရရွိရန္ၾကိဳးစားရင္း ပူေလာင္ေသာဘ၀မ်ားကိုသာ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ရရွိေနၾကရသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။
အနာႏွင့္ေဆး တျခားစီျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ဟူေသာ အေျဖသည္သာ အမွန္ဆုံးျဖစ္ေပမည္။
လူသားတိုင္းသည္ စား၊၀တ္၊ေန၊ေရး အတြက္အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္။ ခ်မ္းသာေသာသူျဖစ္ေစ၊ ဆင္း ရဲ ေသာသူျဖစ္ေစ၊မည္သည့္ လူတန္းစားမဆို စားေသာက္ေရး၊ ၀တ္ေရးႏွင့္ေနေရး တို႔ သာ ေဆာင္ ရြက္ ေနၾကရသည္မွာ တစ္ရက္မဟုတ္၊ႏွစ္ရက္မဟုတ္ နိစၥဓူ၀အလုပ္ျဖစ္သည္။
 
စားရန္အဆင္သင့္ရွိသူ - မရွိသူ၊
၀တ္ရန္အဆင္သင့္ရွိသူ - မရွိသူ၊
ေနရန္အဆင္သင့္ရွိသူ  - မရွိသူ
 
ထိုရွိသူႏွင့္မရွိသူအၾကား ပို၍စြမ္းေဆာင္လုပ္ကိုင္ရျခင္းသာကြာျခားသည္။သူေဌးျဖစ္ေစ၊ဆင္းရဲသားျဖစ္ေစ၊ လူလတ္တန္းစားျဖစ္ေစ၊ပညာတတ္သူျဖစ္ေစ၊ပညာမဲ့သူျဖစ္ေစ၊ထို..စား၀တ္ေနေရးအတြက္-
ကိုယ္ခႏၶာကို လႈပ္ရွားမႈျပဳၾကရသည္၊
ႏႈတ္မွ ဖြင့္ဟေျပာဆိုၾကရသည္
စိတ္မွၾကံစည္ေတြးေတာၾကရသည္။
စာစကားျဖင့္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္-
ကိုယ္ခႏၶာလႈပ္ရွားျပဳမူျခင္းသည္ ကာယကံ၊
ႏႈတ္မွေျပာဆိုရျခင္းသည္ ၀စီကံ၊
စိတ္မွၾကံစည္ ေတြးေတာရျခင္းသည္ မေနာကံ သာျဖစ္သည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတိုင္း၏ ေန႔စဥ္အလုပ္မွာ- ကာယကံအလုပ္၊၀စီကံအလုပ္၊ မေနာကံအလုပ္ ဟူေသာ-အလုပ္-၃မ်ိဳးကလြဲ၍ ဘာမွ်မရွိေပ။
ထိုအလုပ္၃-မ်ိဳးကို (လုပ္ကိုင္ျပဳမူ၊ေျပာဆို၊ၾကံစည္ပုံ) ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသျဖင့္ ေၾကကြဲၾကရ၏။ ၀မ္းနည္းၾကရ၏။ငိုေၾကြးၾကရ၏။စိတ္ဆင္းရဲၾကရ၏။၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ၾကရသည္။ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ၾကရ၏။
ဆိုရေသာ္ မိမိတို႔ျပဳလုပ္ေသာ ကာယကံ၊၀စီကံ၊မေနာကံမ်ားက ၿငိမ္းေအးေသာ ဘ၀ပိုင္ ရွင္ လည္း ျဖစ္ႏိုင္ ၏၊ ပူေလာင္ေသာ ဘ၀ပိုင္ရွင္လည္းျဖစ္ႏိုင္၏။ မည္သည့္လူသားမဆို ၿငိမ္းေအးေသာ ဘ၀ပိုင္ရွင္သာ ျဖစ္လို သည့္ ဆႏၵရွိၾက၏။ပူေလာင္ေသာ ဘ၀ကိုမလိုခ်င္။
 
သို႔ေသာ္..ပူေလာင္ေသာဘ၀ကို မလိုခ်င္ဟုသာေျပာေနသည္။တကယ္တမ္း ထိုသူျပဳမႈေနသည္က ပူေလာင္ ေသာ ဘ၀ပိုင္ရွင္ျဖစ္ရန္..သူ၏ ကာယကံ၊၀စီကံ၊မေနာကံတို႔ကို(နည္းလမ္းမွားျဖင့္) အသုံးခ်ေန သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။
ပူေလာင္ေသာအေတြးကို ပါဠိေတာ္တြင္မိစာၦသကၤပၸဟု ျပဆိုသည္။
မွားေသာအေတြး၊မွားအၾကံအစည္ကိုေတြးမိ၊ၾကံမိၿပီဆိုလွ်င္ မွားေသာစကား၊မွားေသာအေျပာအဆို ျဖစ္လာ ၾကရသည္။ဒါကိုပင္ ပါဠိေတာ္၌မိစာၦ၀ါဆာ(မွားယြင္းေသာစကား)ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
အေျပာကိုအလုပ္ျဖင့္ သက္ေသျပ၏။
 
မွားေသာအေျပာအဆိုသည္ မွားေသာအားစိုက္လုပ္ေဆာင္မႈကိုျဖစ္ေစသည္။မိစာၦ၀ါယမ(မွားေသာႀကိဳးစား အားထုတ္မႈျပဳလုပ္မႈ)ျဖစ္သြားၿပီဆိုလွ်င္…ပူေလာင္ေသာ ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ အခြင့္အေရးကို ပိုင္ပိုင္ ႏိုင္ႏိုင္ ရရွိသြားေပေတာ့သည္။
 
ကႆပဘုရားရွင္လက္ထက္က အင္မတန္ႀကီးပြားခ်မ္းသာလိုေသာ လယ္သမားတစ္ဦးသည္ ႀကီးပြားတိုးတက္ ခ်င္ေသာစိတ္ဆႏၵေၾကာင့္ အလုပ္ကိုသာဖိဖိစီးစီး ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သည္။ အျခားသူမ်ားက လွဴဖြယ္၀တၳဳ၊ ပန္းနံ႕သာမ်ားသယ္ေဆာင္၍ ကႆပဘုရားရွင္ထံ တရားနာရန္ သြားၾကေသာအခါ ထိုလယ္သမားကို အတင္းစည္းရုံးေခၚေဆာင္ၾကသည္။ ထိုလယ္သမားႀကီးကား စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ကာ မိမိအား တမင္သက္သက္ အလုပ္ခ်ိန္ပ်က္ေအာင္ လုပ္သည္ဟုယူဆကာ” တရားလိုက္နာေပမယ့္ မင္းတို႔ဘုရားက ငါ့ကိုမကယ္ဘူး၊ ငါ့လယ္ကို သူ၀ိုင္းထြန္မွာမဟုတ္ဘူး။ ငါ့လယ္ကိုငါပဲထြန္ရမွာ တရားနာလို႔စီးပြား ပ်က္ရုံရွိေတာ့မေပါ့” ဟု…ကႆပဘုရားကို ၀စီကံႏွင့္ျပစ္မွား ခဲ့ေလသည္။ထိုလယ္သမားႀကီးေသလြန္ေသာ္…
ေက်ာက္ကမ္းပါးယံကိုသံထြန္သြား၊သံထြန္တုံး၊သံႀကိမ္လုံးမ်ားျဖင့္(သူ႔စိတ္ထဲျဖစ္ေပၚေနေသာ)တကယ္မရွိသည့္
ႏြားကိုေမာင္းကာ လယ္ထြန္ေနရရွာသည္။ ၿပိတၱာဘ၀သို႔ေရာက္ခဲ့ေပသည္။ ဘာအစာမွ်လည္း မစားရ ၊ေရ လည္း မေသာက္ရ၊တကယ္လည္းစိုက္ပ်ိဳးမရေပေသာ္ျငား အငတ္ငတ္အျပတ္ျပတ္ႏွင့္ထြန္ၿပီးရင္း ထြန္ေနရ ရွာသည္။
မွန္ေသာအေတြးသည္ အဓိကက်သည္။
မွန္ေသာအေတြးရွိဖို႔၊မွန္ေသာအယူရွိဖို႔ လိုအပ္သည္။
 
သမၼာဒိ႒ိ မွန္ေသာအယူအဆကို လက္မခံထားသ၍ မွန္ေသာအေတြးျဖစ္မလာမွာေသခ်ာသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ယေန႔လူသားေပါင္းသန္း ၆၅၀၀ေက်ာ္ရွိေနသည္။ ထိုလူသားမ်ားတြင္အမ်ား စုသည္စိတ္ ဆင္းရဲၾကရ၏။ ကိုယ္ ဆင္းရဲေနၾကရ၏၊အေျဖမွန္ကိုမရွာႏိုင္သျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္စစ္ပြဲေပါင္း မ်ားစြာေနရာ အႏွံ႕ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေန ရ၏။ေနရာကိုက်ဥ္းၿပီးၾကည့္မည္ဆိုပါက ရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အ ဘယ္ေၾကာင့္ မိသားစုတစ္စုႏွင့္တစ္စု မနာလို၊ ၀န္တိုျဖစ္ေနၾကရသနည္း။ ရန္ျဖစ္(ဆဲဆို)ေနၾကရသနည္း။ ခိုက္ရန္ေဒါ သျဖစ္ပြားေနၾကရသနည္း။ထပ္ၿပီးေနရာကိုခ်ဳ႕ံၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္…
 
မိသားစုတစ္စုထဲ၌ပင္--တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ညီအစ္ကို ၊ေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္း၊ သားႏွင့္အမိ၊ သမီးႏွင့္အဖ၊ ေျမးႏွင့္အဖိုး၊လင္ႏွင့္မယားၾကား ျပႆနာမ်ားစြာရွိေနၾကသည္။အဆင္မေျပမႈေတြရွိေနၾကသည္။ ထိုသို႔ အဆင္မေျပမႈမ်ားေၾကာင့္ေအာ္ၾကီးဟစ္ၾကယ္ငိုေၾကြးသူလည္းရွိ၏။လူမသိေစလို၍ႀကိတ္ရႈိက္သူလည္း ရွိ၏။ အသားမ်ားတဆတ္ဆတ္တုန္ေအာင္ စိတ္ခံစားၾကရသူမ်ားလည္းရွိ၏။အဘယ္ေၾကာင့္ထိုသို႔႔ျဖစ္ရသည္ ကိုမူ အေျဖမရွာၾက။ထစ္ခနဲဆိုလွ်င္ငိုဖို႔၊ရယ္ဖို႔၊ေဒါသျဖစ္ဖို႔၊ရယ္ေမာဖို႔၊ေၾကကြဲဖို႔၊၀မ္းနည္းဖို႔သာ...။
အဆင္ေျပလွ်င္ ေျပသလို၊
အဆင္မေျပလွ်င္ မေျပသလို၊ … မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆင္းရဲေသာမိသားစုမ်ားသည္ အဆင္ေျပမႈ၊မေျပမႈကို မိသားစု စား၊၀တ္၊ေနေရးႏွင့္ တိုင္းတာၾက၏။တကယ္ေတာ့ စား၊၀တ္၊ေန၊ေရးအဆင္ေျပရုံျဖင့္ ခ်မ္းသာ၊ သုခၿငိမ္း ေအးေသာ ဘ၀ကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကၿပီလား။
 
ခ်မ္းသာေသာ လူတန္းစားမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ စား၊၀တ္၊ေနေရး ပူပင္ရသည္မဟုတ္၊သို႔ရာတြင္ ထိုမိသား စု မ်ား တြင္လည္းအဆင္မေျပမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ၿငိမ္းေအးေသာဘ၀ကိုမပိုင္ဆိုင္ၾကရရွာေပ။ ၿငိမ္းေအး ေသာ ဘ၀ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ရန္၊မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္နည္း။တကယ္ေတာ့.. ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖို႔ လမ္း ရွိပါ လွ်က္၊လမ္းေပၚေရာက္ေနပါလွ်က္ လမ္းေပ်ာက္ေနၾကသူမ်ားသာျဖစ္ေပသည္။လြန္ ခဲ့ ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀-ေက်ာ္ကတည္းက..ျမတ္စြာဘုရား၏ သစၥာ၄-ပါးျမတ္ တရား အထင္ အရွား ေပၚထြန္းခဲ့ ပါ လွ်က္ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္ကပင္ ဗုဒၶသာသနာႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ ရသူမ်ား စြာရွိခဲ့ေ ပသည္။မိမိအားသတ္ျဖတ္ရန္ ရန္သူကလက္နက္ကိုင္စြဲ ကာတရ ၾကမ္းလိုက္ လာေနစဥ္ မိမိဖက္ ကေျပးစရာ လမ္းလည္း ရွိေနပါ၏။ သို႔ပါ လွ်က္မိမိကမေျပးခဲ့ပါမူ လမ္းရွိပါ လွ်က္ အေျပး ခက္ေန သည့္မိမိမွာသာ တာ ၀န္ရွိေပမည္။
 
ထို႔အတူ မိမိ၏လက္ႏွစ္ဖက္တြင္ အညစ္အေၾကးမ်ားေပ က်ံလွ်က္ရွိသည္။ေဆးေၾကာ စရာ၊ သန္႔ ရွင္းေသာ ေရကလည္း အသင့္ရွိေနပါလွ်က္ မိမိဖက္ကေဆးေၾကာရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါမူ မိမိစိတ္ဆႏၵ က သာ အညစ္ အေၾကး ကို ႏွစ္ သက္တြယ္တာ၍သာျဖစ္ေပသည္။
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖို႔ ၿငိမ္းေအးေသာဘ၀ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေစရန္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားအဆင္သင့္ ရွိေနပါသည္။သို႔ေသာ္ထိုလမ္းစဥ္ကို မလိုက္နာသူအဖို႔ ပူေလာင္ေသာဘ၀ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ရသည္မွာ မဆန္းလွပါ..။ ပို၍ဆိုး၀ါးသည္မွာ ယခုဘ၀တြင္သာ ပူေလာင္ေသာ ဘ၀ကိုပိုင္ဆိုင္ရသည္မဟုတ္ သံသရာ အဆက္ဆက္၊ ဘ၀အဆက္ဆက္ ၃၁-ဘုံ တြင္ ေရစုန္ေရ ဆန္ေမ်ာရင္း လမ္းစဥ္မဲ့၊ ပန္းတိုင္မဲ့ ဘ၀ ကို ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၾကလွ်င္ ဘုရားပြင့္ရ က်ိဳးမနပ္ သကဲ့သို႔ လူျဖစ္ရက်ိဳးလည္းမနပ္ဟုသာ ဆိုရေပမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ကမာၻအလယ္တြင္ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သည့္ႏိုင္ငံ၊ ဗုဒၶဘာသာ ကိုစနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္။ တကယ္တမ္း အတြင္း က်က် ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္မႈကိုေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္-
 
၁။သစၥာ၄-ပါးတရားကလြဲ၍မည္သည့္အယူအဆကိုမွ်လက္မခံသည့္ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္။ သိလဲသိ၊ က်င့္လဲက်င့္ေသာဗုဒၶဘာသာ၊
၂။သစၥာ၄-ပါးတရားကိုသိပါ၏။ထို႔ေၾကာင့္ တျခားအယူ၀ါဒကိုလက္မခံ။သို႔ေသာ္သိသည့္အတိုင္း မူမက်င့္ သည့္ ဗုဒၶဘာသာ၊
၃။သစၥာ၄-ပါးတရားကို ေကာင္းစြာနားမလည္၊ေကာင္းစြာသေဘာမေပါက္။သို႔ေသာ္ မိရိုးဖလာအရ ဗုဒၶ ဘာ သာျဖစ္သျဖင့္ဗုဒၶဘာသာ၊ဗုဒၶ၀ါဒကိုးကြယ္သူအျဖစ္ခံယူ၏။အေျခအေနအရဘုရားရွိခိုး၏။ဥပုဒ္ေစာင့္၏။ ဒါနျပဳ၏။ ပုတီးစိပ္၏။ထိုအရာေလာက္မွ်ႏွင့္မိမိကိုယ္ကိုမိမိဗုဒၶဘာသာဟုထင္ျမင္ထားသူ၊
၄။ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၏အႏွစ္ကိုလည္းနားမလည္၊အကာကိုလည္းမသိ။အစဥ္အလာအရ ရတနာ၃-ပါးရွိခိုး၏။ အေနေႏၱာ၊အေနႏၱငါးပါးကိုရိုေသ၏။မီးကပ္၊ပန္းကပ္၊ေရခ်မ္းကပ္ျဖင့္ေလာက္သာေက်နပ္ေနသူဗုဒၶဘာသာ၊
၅။မိရိုးဖလာအရ ဗုဒၶဘာသာအမည္ခံထား၏။မိမိဘ၀(ပစၥဳန္ပၸန္အက်ိဳးကိုၾကည့္ၿပီး)ဆည္းကပ္သူဗုဒၶဘာသာ၊
၆။ဗုဒၶဘာသာအမည္ခံထားေသာ္လည္း မဟာယာနအယူ၀ါဒ(ျဖစ္ေသာ)နတ္လည္းယုံၾကည္၏။မိမိအက်ိဳး၊ မိသားစုအက်ိဳးအတြက္မည္သည့္ကိုးကြယ္မႈမဆို လက္ခံရန္၀န္မေလးေသာဗုဒၶဘာသာ
{သစၥာေလးပါး - ဒုကၡသစၥာ(ဆင္းရဲျခင္းအမွန္တရား)၊သမုဒယသစၥာ(ဆင္းရဲေၾကာင္း အမွန္တရား) ၊ နိေရာဓသစၥာ(ဆင္းရဲၿငိမ္းရာအမွန္တရား)၊မဂၢသစၥာ(ဆင္းရဲၿငိမ္းရာနိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္မွန္တရား)}  
 ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာဟု ခံယူထားလင့္ကစား ဗုဒၶခ်က္ မွတ္ထားေသာပန္းတိုင္၊ ဗုဒၶခ်က္မွတ္ ထားေသာ လမ္းစဥ္တိတိက်က်ရွိေနပါလွ်က္၊နံပါတ္၆-အမ်ိဳးအစားဗုဒၶဘာသာမ်ား. .မ်ားျပား လာျခင္းကား ၀မ္း နည္း စရာေကာင္းလွပါသည္။
 
ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က သုပၸဗုဒၶဟူေသာ ႏူနာသည္တစ္ဦးရွိခဲ့ဖူးသည္။ဘ၀အဆက္ဆက္က ကံ,ကံ၏အက်ိဳးေပးေၾကာင့္ႏူနာသည္ဘ၀ျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရသလို လူေတာ သူေတာ မတိုးရဲ သျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာအထင္အရွားရွိပါလွ်က္(သာသနာေတာ္ႏွင့္)ေ၀းကြာေနခဲ့ရသည္။တစ္ေန႔တြင္ ျမတ္စြာ ဘုရား၏တရားပြဲတစ္ခု၌ပရိတ္သတ္ႏွင့္ေ၀းလံေသာေနရာမွာသစၥာ၄-ပါးတရားကိုနာယူခြင့္ရခဲ့သည္။ တရားပြဲအၿပီး၌မူ သိၾကားမင္းကေဆးဆရာဟန္ေဆာင္၍တစ္သက္လုံးခံစားေနရေသာႏူ နာကိုေပ်ာက္ေအာင္ ကုသေ ပးမည္။ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေသာတရားသည္ တရားအစစ္မဟုတ္၊ ဘုရား သည္ ဘုရားအစစ္မဟုတ္ ဆိုသည့္ စကားႏွစ္ခြန္းကိုထြက္ဆိုခိုင္းသည္။သုပၸဗုဒၶက လက္မခံ။ သိၾကားမင္း က ေရႊေငြေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ားျဖင့္ ဖ်ားေယာင္းၿပီးေျပာခိုင္း၏။ သုပၸဗုဒၶလက္မခံ ။ေရာဂါေ၀ ဒနာ ေပ်ာက္ ကင္းေစရန္ႏွင့္ေက်ာက္သံပတၱျမားေရႊ၊ေငြ မ်ားပါေပမည္။ထိုစကားႏွစ္ခြန္းသာေျပာပါ ဆိုေသာ္ လည္း လက္ မခံ။(စာဖတ္သူတို႔အဖို႔စဥ္းစားသင့္သည္။)
 
တစ္ခ်ိဳ႕ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လယ္၊ယာ၊ကၽြဲ၊ႏြားမ်ားေပး၍ သူတို႔ဘာသာထဲ သြတ္ သြင္း ၾကသည္။ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားေပ်ာက္ကင္းေရးအတြက္ အျခားဘာသာမ်ားကို ဆည္းကပ္ၾကသည္။ အင္း၊ အိုင္၊ခလဲ့၊မႏၱန္း၊ ယႏၱရား၊ယၾတာ၊အစီအမံမ်ားျပဳလုပ္ၾက၏။စီးပြားေရးအဆင္မေျပသျဖင့္ အျခား ဘာ သာမ်ား ကိုကိုး ကြယ္ၾက သည္။ သည္ေတာ့… အမည္ကသာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္၏။
 
ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနၾကသည္က-
အုန္းသီးလည္းခြဲ၏။ႏြားႏို႕လည္းပူေဇာ္၏။သံပုရာသီးလည္းလွဴ၏။ဒူးေထာက္၍လည္းအရိုအေသျပဳ၏။မီးလည္းနင္း၏။
ယၾတာလည္းျပဳ၏။ဗုဒၶဘာသာႏွင့္တူတာ ဘာမ်ားက်န္ပါေသးသနည္း။ ဒါကိုပင္..ထိုသူတို႔၏ႏႈတ္မွ သူတို႔ ကိုယ္သူတို႔ ဗုဒၶဘာသာ ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေန ၾကသည္မွာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ဖြယ္အတိပင္ျဖစ္ေပသည္။
ထိုအျဖစ္မ်ားမွ ေလ်ာ့ ပါးသြား ေစရန္… လမ္းမွန္ေပၚျပန္ေရာက္ေစရန္ရည္သန္၍ ဥပမာ၊သာဓကမ်ားျဖင့္ ပုံ ေဆာင္ျပျခင္းျဖစ္ေပ ေတာ့ သည္။

အရွင္ဓမၼရကိၡတ၏ "လမ္းေပၚမွာ လမ္းေပ်ာက္ေနသူမ်ား" စာအုပ္မွ...
ဓမၼစာစုအခ်ိဳ႕အား ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 


တစ္စုံတစ္ခု လြဲေခ်ာ္မွားယြင္းမႈမ်ားရွိေနပါလွ်င္(စာအုပ္ထဲမွ)ျဖတ္ညွပ္ကပ္ထားေသာ သမီးစံအမွားသာ ျဖစ္ပါသည္။


ဧၿပီလအတြက္ ေနာက္ဆုံးပို႔စ္ျဖစ္ပါ၍..တစ္ေန႔တစ္ေၾကာင္းႏႈန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊တစ္ပုိဒ္ႏႈန္းေသာ္လည္းေကာင္း နည္းနည္းခ်င္းစီ ျမည္းစမ္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ း))


တရားထူး၊တရားျမတ္မ်ား ရရွိ၊က်င့္သုံးႏိုင္ၾကပါေစ...


ခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္

Sunday, April 15, 2012

မရမ္းေခ်ာင္းအလႈဳ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား(၃)နွင့္ အလႈဳစာရင္းရွင္းတမ္း

အားလံုးမဂၤလာပါခင္ဗ်ား။အလႈဳရွင္မ်ားရဲ့ ေစတနာသဒၵါတရားထက္သန္မႈေၾကာင့္ MMYGရဲ့ ဒုတိယအလႈဳၿဖစ္တဲ့ မရမ္းေခ်ာင္း အလႈဳဟာ ေအာင္ၿမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပန္ပါၿပီ။အလႈဳဓါတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈရၿခင္းအားၿဖင့္ အလႈဳရွင္မ်ားအေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔ရဲ့အလႈဳနဲ႔ MMYG လူငယ္မ်ားရဲ့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေက်နပ္နိုင္ၾကလိမ့္မယ္၊ ပီတိၿဖစ္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္ခင္ဗ်ား။ မရမ္းေခ်ာင္းအလႈဳအတြက္ အြန္လိုင္းကေန အလႈဳခံေၾကာ္ညာကိုေတြ႔ၿပီး ယံုၾကည္စြာလက္တြဲ လႈဳဒါန္းေပးခဲ့တဲ့ အလႈဳရွင္မ်ားရဲ့ သဒၵါတရားထက္သန္မႈ ၊ MMYG လူငယ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔က အၿမဲ မွတ္တမ္းတင္ထားမွာပါ။ဒီနွစ္ထဲမွာမွ စၿပီးလုပ္ၿဖစ္ခဲ့ၾကလို႔ တစ္ခ်ိဳ ႔ေနရာေလးေတြမွာ နည္းနည္း ကို႔ရို ႔ကားယား နိုင္တာေလးေတြကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့အလႈဳဟာ နိုင္ငံအရပ္ရပ္က အလႈဳရွင္ေတြရဲ့အလႈဳပါ။ အဲတာေၾကာင့္ မရမ္းေခ်ာင္းအလႈဳအတြက္ နိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ အလႈဳရွင္မ်ားအားလံုးအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဦးစြာ ေၿပာပါရေစ။မရမ္းေခ်ာင္းအလႈဳနဲ႔ ပါတ္သတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ထပ္္ဆင့္ေၿပာစရာေတြ အမွတ္တရေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။

Sunday, April 8, 2012

မရမ္းေခ်ာင္းအလွဴျပီးစီးျခင္း မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံမ်ား(၂)

ဆက္ပါအံုးမယ္ခင္ဗ်ား။နွင္းဆီရင္ခြင္အဖြဲ႔သားေတြ ေၿပာသလို ေၿပာရရင္ေတာ့ ၿမန္မာၿပည္က အလႈဳဓါတ္ပံုမ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီေရာက္ေအာင္ ပို႔နိုင္ဖို႔ “မီးးးးစက္ လိုပါတယ္ခင္ဗ်ား”။တစ္ခုေကာင္းရင္ တစ္ခု ဆုတ္ယုတ္တ့ဲ ဓမၼတာအရ မီးလည္း လာေရာ လွည္းတန္းက ဂံုးေက်ာ္တံတားတည္ေဆာက္ ရာမွာ ဒီေန႔ပဲ ေၿမေတြတူးတယ္လို႔ သိရၿပီး အင္တာနက္လိုင္း ထပ္မံၿပတ္ေတာက္ပါတယ္။အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္မနက္ဖန္မွာ အလႈဳစာရင္းရွင္းတမ္း မတင္ေပးနိုင္ေသးရင္ သည္းခံၿပီး ခဏေစာင့္ေပးၾကပါအံုးလို႔ အလႈဳရွင္မ်ားအား ေမတၱာရပ္ပါတယ္။
မရမ္းေခ်ာင္း ဧည့္သည္မွတ္တမ္း
 မုဒိတာအလႈဳရွင္အားလံုးရဲ့ကိုယ္စား white board မွာ အမည္ေရးထိုးပါတယ္။
အလႈဳပစၥည္းမ်ားနဲ႔ အလႈဳခံအဖိုးအဖြားမ်ား

၀ွီးခ်ဲလ္ဆယ္စီးပါ..။
ေၿခေထာက္ေလးမ်ားရဲ့ အလႈဳရွင္မ်ား ၿဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား..။

၁။ကိုၿငိမ္းခ်မ္း (ဂ်ပန္နိုင္ငံ)၊ ၂။အရွင္ဇနက @ အဂၤါေမာင္ (ၿဗိတိန္)

၃။မနိုင္းနိုင္းစေန (အေမရိကန္နိုင္ငံ)၊ ၄။မခ်စ္စံအိမ္ (ၿမန္မာနိုင္ငံ)

၅။ ဦးခ်စ္ထြန္း + ေဒၚအိနန္း (သမီး) မစန္းစန္းခိုင္ (စင္ကာပူ)၊၆။ဦးကိုကိုနိုင္+ေဒၚၿမင့္သဲစုစံ(သား)ေမာင္ဇြဲလုလင္နိုင္ (စင္ကာပူ)
၇။မေဟမာၿမတ္ခိုင္၊ မနႏၵာထြန္း (ၿဗိတိန္)၊ ၈။မမီမီသန္းေဌး (ဂ်ပန္)
၉။ZYL & KPS (စင္ကာပူ)၊ ၁၀။နိုင္ခ်စ္စိန္ + မိအံုးရီ (သမီး) မိၿမစႏၵာ (စင္ကာပူ)
၀ွီးခ်ဲလ္အလႈုရွင္ ကိုၿငိမ္းခ်မ္း (ဂ်ပန္နိုင္ငံ) နွင့္ အရွင္ဇနက @ အဂၤါေမာင္ (ၿဗိတိန္)တို႔ ကိုယ္စား ေက်ာ္စြာစိုးၿမတ္မွ လႈဳဒါန္းေပးပါတယ္။
၀ွီးခ်ဲလ္အလႈဳရွင္ ဦးခ်စ္ထြန္း + ေဒၚအိနန္း (သမီး) မစန္းစန္းခိုင္ (စင္ကာပူ)နွင့္ ဦးကိုကိုနိုင္+ေဒၚၿမင့္သဲစုစံ (သား)ေမာင္ဇြဲလုလင္နိုင္ (စင္ကာပူ)တို႔ ကိုယ္စား ကိုၾကည္လႈိုင္၀င္းမွ ေပးလႈဳခဲ့ပါတယ္။
၀ီွးခ်ဲလ္ အလႈဳရွင္ မနိုင္းနိုင္းစေန (အေမရိကန္နိုင္ငံ) နွင့္ မခ်စ္စံအိမ္ (ၿမန္မာနိုင္ငံ)တို႔ကိုယ္စား သမီးစံမွ ေပးလႈဳခဲ့ပါတယ္။
၀ွီးခ်ဲလ္အလႈဳရွင္ ZYL & KPS (စင္ကာပူ) နွင့္ နိုင္ခ်စ္စိန္ + မိအံုးရီ (သမီး) မိၿမစႏၵာ (စင္ကာပူ)တို႔ကိုယ္စား MMYG မွ ညီမငယ္တစ္ဦးမွ ေပးလႈဳခဲ့ ပါတယ္။
၀ီွးခ်ဲလ္အလႈုရွင္ မေဟမာၿမတ္ခိုင္၊ မနႏၵာထြန္း (ၿဗိတိန္) နွင့္ မမီမီသန္းေဌး (ဂ်ပန္)တို႔ကုိယ္စား ဖိုးတာမွ လႈဳဒါန္းေပးခဲ့ပါတယ္။
မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာ မီးရရွိေရးအတြက္ အလႈဳရွင္မ်ားအားလံုးကိုယ္စား MMYG လူငယ္မ်ားနွင့္ FEEL Restaurant Group တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ မတည္ေငြ က်ပ္၁၀သိန္းအား ေဂဟာမႈးကို ေပးလႈဳပါတယ္။
မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာရဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပေဒသာပင္ထဲသို႔ အလႈဳရွင္မ်ားအားလံုး ကိုယ္စား MMYG လူငယ္မ်ားနွင့္ FEEL Restaurant Groupမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက က်ပ္ (၁၁)သိန္းအား ေဂဟာမႈးသို႔ ထပ္မံလႈဳဒါန္းပါတယ္။

ေဂဟာမႈးမွ  ဂုဏ္ၿပဳမွတ္တမ္းလႊာကို အလႈဳရွင္မ်ားကုိယ္စား MMYG သို႔  ၿပန္လည္ေပးအပ္ပါတယ္။
မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာ မီးရရွိေရးအတြက္ မတည္ေငြ က်ပ္ဆယ္သိန္း လႈဳဒါန္းနိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပေဒသာပင္ထဲသို႔ က်ပ္ ဆယ့္တစ္သိန္း နွစ္ခုေပါင္း ေငြသား က်ပ္ နွစ္ဆယ့္တစ္သိန္းတိတိ လႈဳဒါန္းနိုင္ခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ား။အေစာပိုင္းက သူတို႔ေစ်း၀ယ္ရင္ ဆိုင္ကယ္ရီခ မတန္တဆ ေပးရတယ္ဆိုတာေၾကာင့္ ၀ယ္လႈုဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဂဟာမွာ ရွိၿပီးသား ၿဖစ္ေနၿပီ ၿဖစ္တာေၾကာင့္ အလႈုေငြခ်ည္းပဲ လႈဳဒါန္းေပးခဲ့ၿဖင္း ၿဖစ္ပါတယ္။
အလႈဳရွင္မ်ားခင္ဗ်ား..မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာက ယေန႔အခ်ိန္ထိ မီးမရရွိေသးပါဘူး။ဒါေပမဲ့ ယေန႔မွာ မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာအနီးထိ လမ္းမီးမ်ား ရရွိေနၿပီး မိမိတို႔ အစီအစဥ္နဲ႔ မီးရယူမယ္ဆိုရင္ ရယူနိုင္ေနပါၿပီ။အဲ့ဒီအတြက္ စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္ ၂၅ သိန္း၀န္းက်င္ခန္႔ ကုန္က်နိုင္ပါသည္။အကယ္၍ လႈဳဒါန္းလိုသူမ်ား ရွိပါက မိမိတို႔ရဲ့ အစီအစဥ္နဲ႔ မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာ မီးရရွိေရးအတြက္ သြားေရာက္လႈဳဒါန္းနိုင္ ပါသည္ခင္ဗ်ား...။
ေဂဟာမွ အလႈဳခံပုဂၢိဳလ္ အဖိုး၊အဖြားမ်ားရဲ့ ဆုေပးၾကပံုနဲ႔ ေဂဟာရဲ့ လည္ပတ္ေစာင့္ေရွာက္ပံု၊အလႈဳအေၾကာင္းကိုသူတို႔ရဲ့ ဆႏၵအရ ကိုေက်ာ္စြာစိုးၿမတ္မွ ရွင္းလင္းၿပခဲ့တာေတြကို ေအာက္က မူဗီဖိုင္ထဲမွာ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား..
“မီးေလးမ်ားရရင္ က်ုဳပ္တို႔က ပန္ကာေလးနဲ႔ ေအးေအးေလးေနရေတာ့ ေတာ္ယံုနဲ႔ မေသနိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့ဗ်ာ..။ခင္ဗ်ားတို႔ လႈဳဒါန္းတာေလးေတြကို စားၿပီး တရားဘာ၀ နာကို ေအးေအးေဆးေဆး အားထုတ္ခ်င္ေသးတယ္”ဆိုတဲ့ အဖိုးတစ္ေယာက္ရဲ့ စကား “နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ က ေဂဟာမွ လူတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ေန႔ကို က်ပ္ ၅၀ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္” ဆိုတဲ့ ေဂဟာမႈဳးရဲ့ ေၿပာစကားေတြက အလႈဳရွင္ေတြရဲ့ရင္ဘတ္ကို တိုက္ရိုက္ ထိေစ ပါလိမ့္မယ္ ..ၾကည့္ လိုက္ပါအံုးဗ်ာ..။
မနက္ဖန္က်ရင္လည္း မီးစက္ႏႈိးၿပီးပို႔အံုးမွာ ၿဖစ္လို႔ ထပ္ၿပီးဆက္ပါအံုးမယ္ခင္ဗ်ား..>>>>
ေလးစားစြာၿဖင့္
MMYGလူငယ္မ်ား အားလံုးကိုယ္စား
ကိုရင္
18:02 (GMT) 

အလွဴရွင္အားလုံးနဲ႔ ျမန္မာမုဒိတာ အဖြဲ႕သားအားလုံး ႏွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစရွင္..။
ခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္
သမီးစံ

မရမ္းေခ်ာင္းအလွဴျပီးစီးျခင္း မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံမ်ား(၁)

မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာအတြက္အလႈုဳေလး လုပ္ၾကမယ္လို႔ စၿပီးတိုင္ပင္တဲ့အခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ရရွိလာနိုင္တဲ့ အလႈဳေငြကို ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကရာမွာ ၇သိန္း၀န္းက်င္ေလာက္ပဲ ၿဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ ၾကတယ္။အဲ့တာေလးနဲ႔ ဆန္အိတ္ ေလး ငါးအိတ္ေလာက္ရယ္၊ ၀ွီးခ်ဲလ္ေလး နွစ္စီးေလာက္ရယ္နဲ႔ ပိုတာေလးကို ပေဒသာပင္ထဲထည့္မယ္ဆိုၿပီး ဒီအလႈဳေလးကို အုတ္ၿမစ္စခ်တယ္။ တကယ္လည္း အလႈဳခံလို႔ၿပီးေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံရရွိခဲ့တဲ့ပမာဏက ကနဦး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခန္႔မွန္းထားခဲ့တာထက္ ေၿခာက္ဆေက်ာ္ေလာက္ ရရွိခဲ့တယ္။ မရမ္းေခ်ာင္းက ေ၀ဒနာ-ရွင္ေတြရဲ့ ကံတရားေကာင္းမႈေၾကာင့္ရယ္ နိုင္ငံအရပ္ရပ္က အလႈဳရွင္ေတြရဲ့ တိုင္းတာမရနိုင္တဲ့ သဒၵါတ ရားေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီအလႈဳေငြေတြနဲ႔ မရမ္းေခ်ာင္းေဂဟာရဲ့ လက္ရွိလိုအပ္ေနတဲ့ အရာေလးေတြ (ေဂဟာက ေတာင္းဆိုလာသေလာက္အကုန္)ကို ၿဖည့္ဆည္းနိုင္ခဲ့ တဲ့အၿပင္ ပိုလွ်ံေနတဲ့ အလႈဳေငြေတြကိုပါ ရာသက္ပန္ ပေဒသာပင္ထဲ ထည့္ေပးနိုင္ခဲ့ပါၿပီ။စိတ္ၾကည္နူးမိတယ္၊ ပီတိၿဖစ္မိတယ္ဆိုတာထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ထဲမွာၿဖစ္ေနတာကို စာစီၿပလို႔ မရနိုင္ပါဘူး။မနက္ကလည္း အေစာၾကီး အလုပ္ထဲကထြက္ၿပီး ဒီေန႔မွာ သြားၿပီးလႈဳေပးမဲ့ အဖြဲ႔ေတြကို ေမတၱာပို႔ၿပီး ဖံုးဆက္တယ္။သူတို႔ တက္ၾကြေနတဲ့ အသံေတြကို ၾကားမိေတာ့ ၾကက္သီးေတြေတာင္ ထမိတယ္။

Friday, April 6, 2012

ေထြရာ(၄)ပါး


(၁)ပါး

 ေျမကြက္ေလးတစ္ကြက္ အလကားရတုန္းေလး ယူထားျပီး အိမ္တစ္လုံးေဆာက္ထားေပမယ့္ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္ မကပ္ျဖစ္တာၾကာေတာ့ ဖုန္ေတြေတာင္တက္ေနပါျပီ း)။အိမ္နီးခ်င္းေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ရွိတာေလးေတြ ယူစားျပီး အိမ္ကိုလာၾကည့္ေပးရွာတယ္ း)။တစ္ျခားအိမ္ေတြလည္း ဘယ္လိုအေျခေနရွိၾကတယ္မသိ။(သိမ္းတဲ့ ထဲမ်ား ပါသြားးျပီလားး)ျမင္ရသေလာက္ကေတာ့ ေအးေအးနဲ႔ ေဆးေဆးပါဘဲ :P။ဘေလာ့ေတြန႔ဲ ေ၀းသြားတာ ဘာမွမဟုတ္ဘူးထင္ရေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္ ၾကာ သြား ပါ တယ္။(ေဆာတီးပါ)ကိုရင္ တင္ခိုင္ထားတဲ့ (မရမ္းေခ်ာင္း) အလွဴ ပို႔စ္ လည္း မတင္ရေသးပါဘူး။ မီးပ်က္ တာကတစ္ေၾကာင္း၊ လိုင္းမေကာင္းတာက တစ္ေၾကာင္း၊ မအားတာ က တစ္ ေၾကာင္း ေပါင္း သုံး ေၾကာင္းနဲ႔ ဆိုပါေတာ့…. း)။အရင္ပို႔စ္ တင္တာ အဆင္မ ေျပလို႔ ကိုရင့္ ဆီက ကုဒ္ေတာင္းျပီး တင္ဖို႔ လုပ္ တာေတာင္ အလွဴရွင္စာရင္းက ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံ မွာတင္ ရပ္ေနပါတယ္။ အရင္ တစ္ေခါက္တုန္းက မသိ ခ်င္ ေယာင္ေဆာင္..တင္ေပးလိုက္ေပမယ့္ ဒီတစ္ေခါက္ဆိုရင္ေတာ့ သမီးစံ တုတ္စာ မိမယ့္ကိန္းပါ။ဒါေၾကာင့္ အိမ္ကိုလာလည္တဲ့ အလွဴရွင္ မ်ားကို ပန္ၾကားပါရေစ။တစ္ကူးတစ္က မျဖစ္ေစခ်င္ ေပမယ့္ ကိုရင္နဲ႔ အစ္မ ဒိုးကန္တို႔ရဲ႕ အိမ္ေလးမွာ အလွဴရွင္ စာရင္းအျပည့္အစုံနဲ႔ႏိုင္င ံအသီးသီးက ရရွိျပီး အလွဴ ေငြစာ ရင္း ကိုရႈ႕ စား အားေပးျပီးသကာလ စိတ္အားထက္သန္စြာ သာဓုေခၚႏိုင္ၾကေစဖို႔ ႏႈိးေဆာ္ ေပး ပါရေစ..။
(၂)ပါး 


လြန္ခဲ့တဲ့ဧျပီ(၁)ရက္ေန႔တုန္းက အားလုံးနည္းတူ သမီးစံလည္း ေပ်ာ္ခဲ့ရပါတယ္။ေပ်ာ္ခ်င္လြန္းလို႔ တစ္ေနကုန္ ေဖ့ဘုတ္ေပၚတက္ပါတယ္။အခါၾကီး၊ရက္ၾကီးဆိုေပမယ့္ လိုင္းကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။မက္ေဆ့တစ္ခု တက္ လာလိုက္(ဘယ္သူကေတာ့ဘယ္ႏွမဲနဲ႔၊ဘယ္ေလာက္အျပတ္အသတ္ႏိုင္တယ္)၊ဖတ္လိုက္၊မေနႏိုင္ရင္ ၀င္မန္း လိုက္၊သူမ်ားမန္းထားတာေလးၾကိဳက္ရင္ Like လိုက္နဲ႔ ေတာ္ေတာ့္ကိုအဆင္ေျပေနပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ေန႔က သူငယ္ ခ်င္းအသစ္ေတြလည္း ထပ္ရပါတယ္။(အျမင္ခ်င္းတူၾကလို႔ထင္ပါရဲ႕) ဘေလာ့ဂါ ေတြလည္း မ်ားၾကီးပါဘဲ း)။ အိမ္ကလူေတြက အရင္ကဆို လိုင္းေပၚတက္တာ၊နက္သုံးတာ တယ္.. မၾကိဳက္ခ်င္ၾကပါဘူး။အဲ့ဒီ့ေန႔တုန္းက မ်ားဆို ကိုယ့္နားမွာ လူေတြ၀ိုင္းလို႔ပါဘဲ။ (ဘ၀င္ ေတာင္ျမင့္ ခ်င္ ခ်င္…)ဘယ္သူက ဘယ္ႏွမဲနဲ႔ ဘယ္လိုအေျခေန ေကာင္းေနျပီ(ရသမွ်) သတင္းေလးေတြ ေအာ္ေအာ္ ေပးရပါတယ္။မဲအေျခေနက ေတာ္ေတာ့္ကို ကြာေနျပီဆိုရင္ အားလုံး၀ိုင္းလာၾကပါတယ္ း)။ ေနာက္တီး ေနာက္တဲ့နဲ႔”ဟယ္..NLDကပခုကၠဴမွာ ရႈံးသြားျပီေတာ့္..” ဆိုလိုက္ရင္ ထပ္ျပီး ၀ိုင္းလာ ၾကေပါ့..။ ဒီလို..ဒီလိုခပ္ေနာက္ေနာက္..အတည္ေလးေတြနဲ႔ ဇာတ္ရွိန္ တက္လာျပန္ျပီဆို ျမန္မာျပည္ရဲ႕ မရွိမျဖစ္ ၀ဘ္ဆိုဒ္ေတြက တက္လာျပန္ပါတယ္။Problem Loading Page,Server Not Found,Network Error (Access Has Been Deniedေတာင္ မေတြ႔ရတာေတာ္ေတာ္ၾကာေနပါျပီ)ဘသားေခ်ာ ေတြက တက္ တက္ လာပါတယ္။ သူတို႔ တက္လာ ေတာ့လည္း ထမင္းစားနားေပါ့ း)။ ဧျပီ(၁)ရက္ေန႔ကို အရူးေတြက သတ္မွတ္ၾကပါတယ္ း)။ ဧပရယ္ဖူးးတဲ့။ အဲ့ဒီ့ေန႔မွာဘဲ ျမန္မာျပည္မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေတာ့ အားလုံး ရင္ခုန္ သြားၾကတာေပါ့။ခုေတာ့ ဧပရယ္ဖူးးကို လက္ခံလိုက္ပါျပီ း)။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပါဘဲ ဧျပီ(၁)ရက္ေန႔က အိမ္က အစ္မ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ေမြးေန႔ပါ။အေ၀းေရာက္ေနလို႔ ဘက္ေဒးwish လွမ္း လုပ္ရင္း သာမီးက ဘယ္ႏွေယာက္ေျမာက္လဲ ေမးၾကည့္ေတာ့”ပထမဦးဆုံးပဲ”တဲ့။သိေတာ့ သိလိုက္ ပါတယ္”ဒီႏွစ္လည္း ကိုယ့္မ မစြံျပန္ဘူး”လို႔ း)။ အားလုံးနည္းတူ ေပ်ာ္ခဲ့ရတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ပါ။
(၃)ပါး


ဒီေန႔ပါနဲ႔ဆို အလွည့္က်စနစ္နဲ႔ ရွင္သန္ေနရတာ နညး္နည္းၾကာေနပါျပီ။”ဟယ္..နက္ျဖန္ တို႔အလွည့္ ဘယ္ေတာ့လဲ၊ ဘယ္ႏွနာရီလဲ၊ဘယ္ခ်ိန္ထိရမွာလဲ၊အခ်ိန္စာရင္းစာရြက္ေလး မိတၱဴကူးျပီး ကပ္ထား ၾကပါအုံး” …ရယ္နဲ႔ အလွည့္ က်စနစ္ေလး အသက္၀င္(လွပ)ေနပါတယ္။ဘယ္ရပ္ကြက္ကဘယ္အုပ္စုနဲ႔ ABCD ခြဲျပီး ဂိုဏ္ကြဲ ကုန္ပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြကလည္း ဒီလိုခ်ိန္ဆို ဒီတိုင္းၾကဳံေနၾကေပမယ့္ တစ္ႏွစ္နဲ႔တစ္ႏွစ္ ဒုံရင္းက ဒုံရင္းျဖစ္ေန တာကို စိတ္မခ်မ္းသာခ်င္ေတာ့ပါဘူး။တစ္ရက္ျခားတစ္ခါ မနက္မိုးလင္းရင္ ေမွာင္ေမွာင္ မည္းမည္းနဲ႔ စမ္းတစ္၀ါး၀ါး သြားရတာလည္း သိပ္မ ေကာင္း လွပါဘူး။တစ္ခါတစ္ေလ EPC ရုံးေတာင္ ေမွာင္ခ်င္ ေမွာင္ေန တတ္ တာ။ေန႔ခင္း၊ေန႔လည္ ရုံးခ်ိန္ေတြမွာ မီးမလာ ရင္ မီးစက္ၾကီး၊မီးစက္ငယ္၊တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္နဲ႔ အုံးအုံးၾကြက္ ၾကြက္ ညံလို႔ပါ။(ဒါလည္း ၿမိဳ႕က်က္ သေရ ထင္ရဲ႕ း)ဒီဇယ္၊ဓာတ္ဆီသည္ေတြ ဦးေမာ့ လာ ကုန္ ျပီေပါ့…။ ေလထုေတြ လည္းမလိုအပ္ဘဲ ညစ္ညမ္းကုန္ပါျပီ။အရင္ႏွစ္ေတြကမွ ေတာ္ပါေသးတယ္။ဒီႏွစ္ အလွည့္က်မီးေပးစနစ္က ေလးလ ေတာင္ တဲ့…။လူရႊင္ေတာ္ေတြ ေျပာနည္းတိုင္းဆို.. ”ကိုမိုးဒီ…သြားျပီ”ေပါ့။ မျဖစ္မေနအလွည့္က် စနစ္နဲ႔ မီးျဖတ္ တယ္ ဆိုလည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ မွ်မွ်တတ ျဖတ္ပါ။ တစ္ ခ်ိဳ႕..တစ္ခ်ဳ႕ိ ေနရာေတြအတြက္ ကြက္ၾကားမိုးမရြာသင့္ဘူးထင္ပါတယ္... :P
(၄)ပါး


သၾကၤန္နားလည္း တစ္ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ နီးလာပါျပီ။ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္၊သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔ ဘာ လုပ္ၾကမွာတုန္း း)။သၾကၤန္ဖို႔ သၾကၤန္ဖို႔နဲ႔ စုစုထားတဲ့ စိတ္ကူးေလးေတြမ်ား မရွိၾကဘူးလားေနာ္ း)။ အင္မတန္ ေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ ျမန္မာ့ရိုးရာပြဲေတာ္ေလးတစ္ခုပါ။ျမန္မာျပည္မွာ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီအေလ်ာက္ ရိုးရာပြဲေတြ ဆယ့္ႏွစ္ပြဲေတာင္ရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျဖစ္ရတာ ဂုဏ္ယူပါတယ္ း)။ သၾကၤန္ နဲ႔ပတ္သက္ လို႔ ဆရာေတာ္ တစ္ပါး မိန္႔တာ မွတ္သားဖူးပါတယ္။”သၾကၤန္ပြဲေၾကာင့္ ေရခ်ိဳေတြ ဆုံးရႈံးတယ္”တဲ့။ ဆရာေတာ္ေျပာ တာလည္း ဟုတ္ပါတယ္။ရိုးရာသၾကၤန္ပြဲေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ေရဂါလံေပါင္း မ်ားစြာ ဆုံးရႈံး ရပါတယ္။ဟုတ္ဘူးလားေနာ္ ေတြး ၾကည့္ၾကည့္ပါ း)။ျပဳခဲ့သမွ် အကုသိုလ္(ပိစိ) ေသးေသး ေလးေတြကို အတာေရနဲ႔ေဆးတယ္ဆိုေပမယ့္ တစ္ ခ်ိဳ႕ ေတြ သၾကၤန္ေရာက္မွအကုသိုလ္ပိႆခ်ိန္ တိုး သြားတာ လဲရွိ ပါတယ္။ဒီၾကားထဲ မႏွစ္ကသၾကၤန္ ဗုံးေပါက္ လိုက္ ေသးတယ္ေနာ္ ။တစ္ႏွစ္လုံးေနမွတစ္ခါ ရက္ရွည္ အားလပ္ရက္လဲျဖစ္တာမို႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေလးနဲ႔ ကုသိုလ္ ေရးေလးေတြ လုပ္လိုက္ၾကရင္ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းမလဲေနာ္ း)။(အဟမ္းးး) သမီးစံဆို ၾကည့္ပါ ဘယ္ေလာက္လိမ္မာလိုက္သလဲေနာ္ သၾကၤန္တြင္း ဥပုဒ္၊သီလ ေစာင့္မတဲ့ း)။ေလွ်ာက္လည္ ၾကဖို႔ တစ္ကူးတစ္က လာေခၚတာေတာင္ မလိုက္ပါဘူးတဲ့..။ ကုသုိလ္ေလးေတြ ရသမွ် စုပါမယ္တဲ့။(ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔ ပရိတ္ရြတ္ရင္ သူအရင္ဆုံး ရြာျပင္ေရာက္မွာ း)သူမ်ားေတြက ေျပာၾကပါတယ္။သၾကၤန္တြင္း ဘယ္ႏွစ္ရက္ကို၊ ဘယ္ေလာက္ေပးျပီး၊ ဘယ္လို ေလွ်ာက္ လည္ပစ္လိုက္မွာ…နဲ႔ ျပီးရင္ ဘယ္လိုဆံပင္ပုံစံေလး ကို ဘယ္လိုလန္းလန္းေလးလုပ္ျပီး ဘယ္လိုဖက္ရွင္ ထြင္ပစ္လိုက္မွာ..နဲ႔..။ ကိုယ့္မွာ ေတာ့ သူတို႔ေလး ေတြကို ၾကည့္ျပီးေခါင္း ညိမ့္မိပါတယ္။ (အမွန္ကေတာ့ ကိုယ္တုိင္ ေရခမ္းေနလို႔ပါ း) ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္သၾကၤန္ကို ခါတိုင္းႏွစ္မ်ားလိုဘဲ ဥပုဒ္ယူရင္ ယူ၊မယူရင္ အိမ္ တြင္းေအာင္း၊မေအာင္းရင္ သီလရွင္၀တ္၊ မ၀တ္ရင္ စာက်က္ရင္း အခ်ိန္ကုန္ ပါမည္ဆိုတဲ့ အ ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း..သူမ်ားဥပုဒ္က်ိဳးေလာက္ေအာင္ အစီစဥ္ေကာင္းေကာင္းရွိထား သူမ်ား ကိုမုဒိတာပြားရင္း က်န္းမာၾကပါ ေစေၾကာင္း.. ေမတၱာ ပို႔ပါတယ္။ း))

(ဓာတ္ပုံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေဖ့ဘုတ္နဲ႔googleကခဏ ငွားသုံးထားပါတယ္။)


ႏွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ ေန႔ေပါင္းမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ၾကပါေစ...။
ခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္
သမီးစံ