ၿငိမ္းေအးေသာဘ၀ပိုင္ရွင္လူတိုင္းသည္ၿငိမ္းေအးေသာ ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္လိုၾကသည္။
ျငိမ္းေအးေသာဘ၀ကို ရရွိရန္ၾကိဳးစားရင္း ပူေလာင္ေသာဘ၀မ်ားကိုသာ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ရရွိေနၾကရသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။
အနာႏွင့္ေဆး တျခားစီျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ဟူေသာ အေျဖသည္သာ အမွန္ဆုံးျဖစ္ေပမည္။
လူသားတိုင္းသည္ စား၊၀တ္၊ေန၊ေရး အတြက္အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္။ ခ်မ္းသာေသာသူျဖစ္ေစ၊ ဆင္း ရဲ ေသာသူျဖစ္ေစ၊မည္သည့္ လူတန္းစားမဆို စားေသာက္ေရး၊ ၀တ္ေရးႏွင့္ေနေရး တို႔ သာ ေဆာင္ ရြက္ ေနၾကရသည္မွာ တစ္ရက္မဟုတ္၊ႏွစ္ရက္မဟုတ္ နိစၥဓူ၀အလုပ္ျဖစ္သည္။
 
စားရန္အဆင္သင့္ရွိသူ - မရွိသူ၊
၀တ္ရန္အဆင္သင့္ရွိသူ - မရွိသူ၊
ေနရန္အဆင္သင့္ရွိသူ  - မရွိသူ
 
ထိုရွိသူႏွင့္မရွိသူအၾကား ပို၍စြမ္းေဆာင္လုပ္ကိုင္ရျခင္းသာကြာျခားသည္။သူေဌးျဖစ္ေစ၊ဆင္းရဲသားျဖစ္ေစ၊ လူလတ္တန္းစားျဖစ္ေစ၊ပညာတတ္သူျဖစ္ေစ၊ပညာမဲ့သူျဖစ္ေစ၊ထို..စား၀တ္ေနေရးအတြက္-
ကိုယ္ခႏၶာကို လႈပ္ရွားမႈျပဳၾကရသည္၊
ႏႈတ္မွ ဖြင့္ဟေျပာဆိုၾကရသည္
စိတ္မွၾကံစည္ေတြးေတာၾကရသည္။
စာစကားျဖင့္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္-
ကိုယ္ခႏၶာလႈပ္ရွားျပဳမူျခင္းသည္ ကာယကံ၊
ႏႈတ္မွေျပာဆိုရျခင္းသည္ ၀စီကံ၊
စိတ္မွၾကံစည္ ေတြးေတာရျခင္းသည္ မေနာကံ သာျဖစ္သည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတိုင္း၏ ေန႔စဥ္အလုပ္မွာ- ကာယကံအလုပ္၊၀စီကံအလုပ္၊ မေနာကံအလုပ္ ဟူေသာ-အလုပ္-၃မ်ိဳးကလြဲ၍ ဘာမွ်မရွိေပ။
ထိုအလုပ္၃-မ်ိဳးကို (လုပ္ကိုင္ျပဳမူ၊ေျပာဆို၊ၾကံစည္ပုံ) ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသျဖင့္ ေၾကကြဲၾကရ၏။ ၀မ္းနည္းၾကရ၏။ငိုေၾကြးၾကရ၏။စိတ္ဆင္းရဲၾကရ၏။၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ၾကရသည္။ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ၾကရ၏။
ဆိုရေသာ္ မိမိတို႔ျပဳလုပ္ေသာ ကာယကံ၊၀စီကံ၊မေနာကံမ်ားက ၿငိမ္းေအးေသာ ဘ၀ပိုင္ ရွင္ လည္း ျဖစ္ႏိုင္ ၏၊ ပူေလာင္ေသာ ဘ၀ပိုင္ရွင္လည္းျဖစ္ႏိုင္၏။ မည္သည့္လူသားမဆို ၿငိမ္းေအးေသာ ဘ၀ပိုင္ရွင္သာ ျဖစ္လို သည့္ ဆႏၵရွိၾက၏။ပူေလာင္ေသာ ဘ၀ကိုမလိုခ်င္။
 
သို႔ေသာ္..ပူေလာင္ေသာဘ၀ကို မလိုခ်င္ဟုသာေျပာေနသည္။တကယ္တမ္း ထိုသူျပဳမႈေနသည္က ပူေလာင္ ေသာ ဘ၀ပိုင္ရွင္ျဖစ္ရန္..သူ၏ ကာယကံ၊၀စီကံ၊မေနာကံတို႔ကို(နည္းလမ္းမွားျဖင့္) အသုံးခ်ေန သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။
ပူေလာင္ေသာအေတြးကို ပါဠိေတာ္တြင္မိစာၦသကၤပၸဟု ျပဆိုသည္။
မွားေသာအေတြး၊မွားအၾကံအစည္ကိုေတြးမိ၊ၾကံမိၿပီဆိုလွ်င္ မွားေသာစကား၊မွားေသာအေျပာအဆို ျဖစ္လာ ၾကရသည္။ဒါကိုပင္ ပါဠိေတာ္၌မိစာၦ၀ါဆာ(မွားယြင္းေသာစကား)ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
အေျပာကိုအလုပ္ျဖင့္ သက္ေသျပ၏။
 
မွားေသာအေျပာအဆိုသည္ မွားေသာအားစိုက္လုပ္ေဆာင္မႈကိုျဖစ္ေစသည္။မိစာၦ၀ါယမ(မွားေသာႀကိဳးစား အားထုတ္မႈျပဳလုပ္မႈ)ျဖစ္သြားၿပီဆိုလွ်င္…ပူေလာင္ေသာ ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ အခြင့္အေရးကို ပိုင္ပိုင္ ႏိုင္ႏိုင္ ရရွိသြားေပေတာ့သည္။
 
ကႆပဘုရားရွင္လက္ထက္က အင္မတန္ႀကီးပြားခ်မ္းသာလိုေသာ လယ္သမားတစ္ဦးသည္ ႀကီးပြားတိုးတက္ ခ်င္ေသာစိတ္ဆႏၵေၾကာင့္ အလုပ္ကိုသာဖိဖိစီးစီး ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သည္။ အျခားသူမ်ားက လွဴဖြယ္၀တၳဳ၊ ပန္းနံ႕သာမ်ားသယ္ေဆာင္၍ ကႆပဘုရားရွင္ထံ တရားနာရန္ သြားၾကေသာအခါ ထိုလယ္သမားကို အတင္းစည္းရုံးေခၚေဆာင္ၾကသည္။ ထိုလယ္သမားႀကီးကား စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ကာ မိမိအား တမင္သက္သက္ အလုပ္ခ်ိန္ပ်က္ေအာင္ လုပ္သည္ဟုယူဆကာ” တရားလိုက္နာေပမယ့္ မင္းတို႔ဘုရားက ငါ့ကိုမကယ္ဘူး၊ ငါ့လယ္ကို သူ၀ိုင္းထြန္မွာမဟုတ္ဘူး။ ငါ့လယ္ကိုငါပဲထြန္ရမွာ တရားနာလို႔စီးပြား ပ်က္ရုံရွိေတာ့မေပါ့” ဟု…ကႆပဘုရားကို ၀စီကံႏွင့္ျပစ္မွား ခဲ့ေလသည္။ထိုလယ္သမားႀကီးေသလြန္ေသာ္…
ေက်ာက္ကမ္းပါးယံကိုသံထြန္သြား၊သံထြန္တုံး၊သံႀကိမ္လုံးမ်ားျဖင့္(သူ႔စိတ္ထဲျဖစ္ေပၚေနေသာ)တကယ္မရွိသည့္
ႏြားကိုေမာင္းကာ လယ္ထြန္ေနရရွာသည္။ ၿပိတၱာဘ၀သို႔ေရာက္ခဲ့ေပသည္။ ဘာအစာမွ်လည္း မစားရ ၊ေရ လည္း မေသာက္ရ၊တကယ္လည္းစိုက္ပ်ိဳးမရေပေသာ္ျငား အငတ္ငတ္အျပတ္ျပတ္ႏွင့္ထြန္ၿပီးရင္း ထြန္ေနရ ရွာသည္။
မွန္ေသာအေတြးသည္ အဓိကက်သည္။
မွန္ေသာအေတြးရွိဖို႔၊မွန္ေသာအယူရွိဖို႔ လိုအပ္သည္။
 
သမၼာဒိ႒ိ မွန္ေသာအယူအဆကို လက္မခံထားသ၍ မွန္ေသာအေတြးျဖစ္မလာမွာေသခ်ာသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ယေန႔လူသားေပါင္းသန္း ၆၅၀၀ေက်ာ္ရွိေနသည္။ ထိုလူသားမ်ားတြင္အမ်ား စုသည္စိတ္ ဆင္းရဲၾကရ၏။ ကိုယ္ ဆင္းရဲေနၾကရ၏၊အေျဖမွန္ကိုမရွာႏိုင္သျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္စစ္ပြဲေပါင္း မ်ားစြာေနရာ အႏွံ႕ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေန ရ၏။ေနရာကိုက်ဥ္းၿပီးၾကည့္မည္ဆိုပါက ရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အ ဘယ္ေၾကာင့္ မိသားစုတစ္စုႏွင့္တစ္စု မနာလို၊ ၀န္တိုျဖစ္ေနၾကရသနည္း။ ရန္ျဖစ္(ဆဲဆို)ေနၾကရသနည္း။ ခိုက္ရန္ေဒါ သျဖစ္ပြားေနၾကရသနည္း။ထပ္ၿပီးေနရာကိုခ်ဳ႕ံၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္…
 
မိသားစုတစ္စုထဲ၌ပင္--တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ညီအစ္ကို ၊ေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္း၊ သားႏွင့္အမိ၊ သမီးႏွင့္အဖ၊ ေျမးႏွင့္အဖိုး၊လင္ႏွင့္မယားၾကား ျပႆနာမ်ားစြာရွိေနၾကသည္။အဆင္မေျပမႈေတြရွိေနၾကသည္။ ထိုသို႔ အဆင္မေျပမႈမ်ားေၾကာင့္ေအာ္ၾကီးဟစ္ၾကယ္ငိုေၾကြးသူလည္းရွိ၏။လူမသိေစလို၍ႀကိတ္ရႈိက္သူလည္း ရွိ၏။ အသားမ်ားတဆတ္ဆတ္တုန္ေအာင္ စိတ္ခံစားၾကရသူမ်ားလည္းရွိ၏။အဘယ္ေၾကာင့္ထိုသို႔႔ျဖစ္ရသည္ ကိုမူ အေျဖမရွာၾက။ထစ္ခနဲဆိုလွ်င္ငိုဖို႔၊ရယ္ဖို႔၊ေဒါသျဖစ္ဖို႔၊ရယ္ေမာဖို႔၊ေၾကကြဲဖို႔၊၀မ္းနည္းဖို႔သာ...။
အဆင္ေျပလွ်င္ ေျပသလို၊
အဆင္မေျပလွ်င္ မေျပသလို၊ … မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆင္းရဲေသာမိသားစုမ်ားသည္ အဆင္ေျပမႈ၊မေျပမႈကို မိသားစု စား၊၀တ္၊ေနေရးႏွင့္ တိုင္းတာၾက၏။တကယ္ေတာ့ စား၊၀တ္၊ေန၊ေရးအဆင္ေျပရုံျဖင့္ ခ်မ္းသာ၊ သုခၿငိမ္း ေအးေသာ ဘ၀ကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကၿပီလား။
 
ခ်မ္းသာေသာ လူတန္းစားမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ စား၊၀တ္၊ေနေရး ပူပင္ရသည္မဟုတ္၊သို႔ရာတြင္ ထိုမိသား စု မ်ား တြင္လည္းအဆင္မေျပမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ၿငိမ္းေအးေသာဘ၀ကိုမပိုင္ဆိုင္ၾကရရွာေပ။ ၿငိမ္းေအး ေသာ ဘ၀ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ရန္၊မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္နည္း။တကယ္ေတာ့.. ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖို႔ လမ္း ရွိပါ လွ်က္၊လမ္းေပၚေရာက္ေနပါလွ်က္ လမ္းေပ်ာက္ေနၾကသူမ်ားသာျဖစ္ေပသည္။လြန္ ခဲ့ ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀-ေက်ာ္ကတည္းက..ျမတ္စြာဘုရား၏ သစၥာ၄-ပါးျမတ္ တရား အထင္ အရွား ေပၚထြန္းခဲ့ ပါ လွ်က္ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္ကပင္ ဗုဒၶသာသနာႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ ရသူမ်ား စြာရွိခဲ့ေ ပသည္။မိမိအားသတ္ျဖတ္ရန္ ရန္သူကလက္နက္ကိုင္စြဲ ကာတရ ၾကမ္းလိုက္ လာေနစဥ္ မိမိဖက္ ကေျပးစရာ လမ္းလည္း ရွိေနပါ၏။ သို႔ပါ လွ်က္မိမိကမေျပးခဲ့ပါမူ လမ္းရွိပါ လွ်က္ အေျပး ခက္ေန သည့္မိမိမွာသာ တာ ၀န္ရွိေပမည္။
 
ထို႔အတူ မိမိ၏လက္ႏွစ္ဖက္တြင္ အညစ္အေၾကးမ်ားေပ က်ံလွ်က္ရွိသည္။ေဆးေၾကာ စရာ၊ သန္႔ ရွင္းေသာ ေရကလည္း အသင့္ရွိေနပါလွ်က္ မိမိဖက္ကေဆးေၾကာရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါမူ မိမိစိတ္ဆႏၵ က သာ အညစ္ အေၾကး ကို ႏွစ္ သက္တြယ္တာ၍သာျဖစ္ေပသည္။
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖို႔ ၿငိမ္းေအးေသာဘ၀ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေစရန္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားအဆင္သင့္ ရွိေနပါသည္။သို႔ေသာ္ထိုလမ္းစဥ္ကို မလိုက္နာသူအဖို႔ ပူေလာင္ေသာဘ၀ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ရသည္မွာ မဆန္းလွပါ..။ ပို၍ဆိုး၀ါးသည္မွာ ယခုဘ၀တြင္သာ ပူေလာင္ေသာ ဘ၀ကိုပိုင္ဆိုင္ရသည္မဟုတ္ သံသရာ အဆက္ဆက္၊ ဘ၀အဆက္ဆက္ ၃၁-ဘုံ တြင္ ေရစုန္ေရ ဆန္ေမ်ာရင္း လမ္းစဥ္မဲ့၊ ပန္းတိုင္မဲ့ ဘ၀ ကို ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၾကလွ်င္ ဘုရားပြင့္ရ က်ိဳးမနပ္ သကဲ့သို႔ လူျဖစ္ရက်ိဳးလည္းမနပ္ဟုသာ ဆိုရေပမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ကမာၻအလယ္တြင္ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သည့္ႏိုင္ငံ၊ ဗုဒၶဘာသာ ကိုစနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္။ တကယ္တမ္း အတြင္း က်က် ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္မႈကိုေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္-
 
၁။သစၥာ၄-ပါးတရားကလြဲ၍မည္သည့္အယူအဆကိုမွ်လက္မခံသည့္ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္။ သိလဲသိ၊ က်င့္လဲက်င့္ေသာဗုဒၶဘာသာ၊
၂။သစၥာ၄-ပါးတရားကိုသိပါ၏။ထို႔ေၾကာင့္ တျခားအယူ၀ါဒကိုလက္မခံ။သို႔ေသာ္သိသည့္အတိုင္း မူမက်င့္ သည့္ ဗုဒၶဘာသာ၊
၃။သစၥာ၄-ပါးတရားကို ေကာင္းစြာနားမလည္၊ေကာင္းစြာသေဘာမေပါက္။သို႔ေသာ္ မိရိုးဖလာအရ ဗုဒၶ ဘာ သာျဖစ္သျဖင့္ဗုဒၶဘာသာ၊ဗုဒၶ၀ါဒကိုးကြယ္သူအျဖစ္ခံယူ၏။အေျခအေနအရဘုရားရွိခိုး၏။ဥပုဒ္ေစာင့္၏။ ဒါနျပဳ၏။ ပုတီးစိပ္၏။ထိုအရာေလာက္မွ်ႏွင့္မိမိကိုယ္ကိုမိမိဗုဒၶဘာသာဟုထင္ျမင္ထားသူ၊
၄။ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၏အႏွစ္ကိုလည္းနားမလည္၊အကာကိုလည္းမသိ။အစဥ္အလာအရ ရတနာ၃-ပါးရွိခိုး၏။ အေနေႏၱာ၊အေနႏၱငါးပါးကိုရိုေသ၏။မီးကပ္၊ပန္းကပ္၊ေရခ်မ္းကပ္ျဖင့္ေလာက္သာေက်နပ္ေနသူဗုဒၶဘာသာ၊
၅။မိရိုးဖလာအရ ဗုဒၶဘာသာအမည္ခံထား၏။မိမိဘ၀(ပစၥဳန္ပၸန္အက်ိဳးကိုၾကည့္ၿပီး)ဆည္းကပ္သူဗုဒၶဘာသာ၊
၆။ဗုဒၶဘာသာအမည္ခံထားေသာ္လည္း မဟာယာနအယူ၀ါဒ(ျဖစ္ေသာ)နတ္လည္းယုံၾကည္၏။မိမိအက်ိဳး၊ မိသားစုအက်ိဳးအတြက္မည္သည့္ကိုးကြယ္မႈမဆို လက္ခံရန္၀န္မေလးေသာဗုဒၶဘာသာ
{သစၥာေလးပါး - ဒုကၡသစၥာ(ဆင္းရဲျခင္းအမွန္တရား)၊သမုဒယသစၥာ(ဆင္းရဲေၾကာင္း အမွန္တရား) ၊ နိေရာဓသစၥာ(ဆင္းရဲၿငိမ္းရာအမွန္တရား)၊မဂၢသစၥာ(ဆင္းရဲၿငိမ္းရာနိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္မွန္တရား)}  
 ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာဟု ခံယူထားလင့္ကစား ဗုဒၶခ်က္ မွတ္ထားေသာပန္းတိုင္၊ ဗုဒၶခ်က္မွတ္ ထားေသာ လမ္းစဥ္တိတိက်က်ရွိေနပါလွ်က္၊နံပါတ္၆-အမ်ိဳးအစားဗုဒၶဘာသာမ်ား. .မ်ားျပား လာျခင္းကား ၀မ္း နည္း စရာေကာင္းလွပါသည္။
 
ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က သုပၸဗုဒၶဟူေသာ ႏူနာသည္တစ္ဦးရွိခဲ့ဖူးသည္။ဘ၀အဆက္ဆက္က ကံ,ကံ၏အက်ိဳးေပးေၾကာင့္ႏူနာသည္ဘ၀ျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရသလို လူေတာ သူေတာ မတိုးရဲ သျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာအထင္အရွားရွိပါလွ်က္(သာသနာေတာ္ႏွင့္)ေ၀းကြာေနခဲ့ရသည္။တစ္ေန႔တြင္ ျမတ္စြာ ဘုရား၏တရားပြဲတစ္ခု၌ပရိတ္သတ္ႏွင့္ေ၀းလံေသာေနရာမွာသစၥာ၄-ပါးတရားကိုနာယူခြင့္ရခဲ့သည္။ တရားပြဲအၿပီး၌မူ သိၾကားမင္းကေဆးဆရာဟန္ေဆာင္၍တစ္သက္လုံးခံစားေနရေသာႏူ နာကိုေပ်ာက္ေအာင္ ကုသေ ပးမည္။ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေသာတရားသည္ တရားအစစ္မဟုတ္၊ ဘုရား သည္ ဘုရားအစစ္မဟုတ္ ဆိုသည့္ စကားႏွစ္ခြန္းကိုထြက္ဆိုခိုင္းသည္။သုပၸဗုဒၶက လက္မခံ။ သိၾကားမင္း က ေရႊေငြေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ားျဖင့္ ဖ်ားေယာင္းၿပီးေျပာခိုင္း၏။ သုပၸဗုဒၶလက္မခံ ။ေရာဂါေ၀ ဒနာ ေပ်ာက္ ကင္းေစရန္ႏွင့္ေက်ာက္သံပတၱျမားေရႊ၊ေငြ မ်ားပါေပမည္။ထိုစကားႏွစ္ခြန္းသာေျပာပါ ဆိုေသာ္ လည္း လက္ မခံ။(စာဖတ္သူတို႔အဖို႔စဥ္းစားသင့္သည္။)
 
တစ္ခ်ိဳ႕ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လယ္၊ယာ၊ကၽြဲ၊ႏြားမ်ားေပး၍ သူတို႔ဘာသာထဲ သြတ္ သြင္း ၾကသည္။ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားေပ်ာက္ကင္းေရးအတြက္ အျခားဘာသာမ်ားကို ဆည္းကပ္ၾကသည္။ အင္း၊ အိုင္၊ခလဲ့၊မႏၱန္း၊ ယႏၱရား၊ယၾတာ၊အစီအမံမ်ားျပဳလုပ္ၾက၏။စီးပြားေရးအဆင္မေျပသျဖင့္ အျခား ဘာ သာမ်ား ကိုကိုး ကြယ္ၾက သည္။ သည္ေတာ့… အမည္ကသာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္၏။
 
ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနၾကသည္က-
အုန္းသီးလည္းခြဲ၏။ႏြားႏို႕လည္းပူေဇာ္၏။သံပုရာသီးလည္းလွဴ၏။ဒူးေထာက္၍လည္းအရိုအေသျပဳ၏။မီးလည္းနင္း၏။
ယၾတာလည္းျပဳ၏။ဗုဒၶဘာသာႏွင့္တူတာ ဘာမ်ားက်န္ပါေသးသနည္း။ ဒါကိုပင္..ထိုသူတို႔၏ႏႈတ္မွ သူတို႔ ကိုယ္သူတို႔ ဗုဒၶဘာသာ ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေန ၾကသည္မွာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ဖြယ္အတိပင္ျဖစ္ေပသည္။
ထိုအျဖစ္မ်ားမွ ေလ်ာ့ ပါးသြား ေစရန္… လမ္းမွန္ေပၚျပန္ေရာက္ေစရန္ရည္သန္၍ ဥပမာ၊သာဓကမ်ားျဖင့္ ပုံ ေဆာင္ျပျခင္းျဖစ္ေပ ေတာ့ သည္။

အရွင္ဓမၼရကိၡတ၏ "လမ္းေပၚမွာ လမ္းေပ်ာက္ေနသူမ်ား" စာအုပ္မွ...
ဓမၼစာစုအခ်ိဳ႕အား ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 


တစ္စုံတစ္ခု လြဲေခ်ာ္မွားယြင္းမႈမ်ားရွိေနပါလွ်င္(စာအုပ္ထဲမွ)ျဖတ္ညွပ္ကပ္ထားေသာ သမီးစံအမွားသာ ျဖစ္ပါသည္။


ဧၿပီလအတြက္ ေနာက္ဆုံးပို႔စ္ျဖစ္ပါ၍..တစ္ေန႔တစ္ေၾကာင္းႏႈန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊တစ္ပုိဒ္ႏႈန္းေသာ္လည္းေကာင္း နည္းနည္းခ်င္းစီ ျမည္းစမ္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ း))


တရားထူး၊တရားျမတ္မ်ား ရရွိ၊က်င့္သုံးႏိုင္ၾကပါေစ...


ခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္

Comments

 1. ဆရာေလးရယ္ လာဖတ္သြားပါတယ္

  ReplyDelete
 2. ဟုတ္တယ္သမီးစံေရ ေရလိုက္လြဲေနတယ္ေျပာရမလား....စာထဲကအတိုင္း ေပက်ံေနတာကို ေရရွိရဲ႕သားနဲ႕မေဆးၾကတာလားမသိဘူး....ဗုဒၵဘာသာစစ္စစ္တကယ္ရွားေနျပီထင္တယ္.....အခုလို ေ၀မွ်ေပးလို႕ ေက်းဇဴးသယ္ရင္း.....

  ReplyDelete
 3. စာေလးဖတ္ျပီး မဂၤလာ ရွိသြားပါတယ္ .. း)

  ReplyDelete
 4. ဖတ္သြားပါတယ္ ညီမေရ
  အခုလိုပုိစ့္ေလးဖတ္ၿပီတခုခုကုိသိလိုက္သလိုပဲ
  လူသားအားလုံးၿိင္မ္းေအးေသာဘ၀ပုိင္ရွင္မ်ားၿဖစ္ၾကပါေစ:)

  ReplyDelete
 5. ဓမၼေဆာင္းပါးေလးေတြ ဖတ္ဘူးတယ္ သမီးစံေရ။ ထပ္ဖတ္သြားတယ္ မွ်ေဝေပးတာေက်းဇူးပါ။
  စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

  ေမတၱာျဖင့္
  အန္တီတင့္

  ReplyDelete
 6. ေက်းဇူး ပါ အမစံ ေရ
  ဗဟုသုတ အထုူးရပါေပတယ္ဗ်ာ..
  .

  (ဒုတိယ)

  ReplyDelete
 7. ထိပ္ဆံုးက တရားနာသြားပါတယ္ အစ္မေရ
  က်န္တဲ႔သူေတြကိုလည္း တရားေတာ္နာ ၾကြေရာက္ပါရန္
  ဖတ္ေခၚပါတယ္ဗ်ာ

  ReplyDelete
 8. လမ္းေပၚမွာ လမ္းေပ်ာက္ေနသူမ်ား မျဖစ္ပါေစနဲ႔လုိ႔------
  မာမား

  ReplyDelete
 9. သမီးစံ ေရ

  သာဓု သာဓု သာဓု

  ReplyDelete
 10. လူတိုင္း သိသင့္က်င့္ၿကံသင့္တဲ့ အရာပါပဲ။ တို႔သမီးစံေလးလဲ တရားေပါက္ၿပီး သံေဝဂတရားေတြ ရလို႔ပါလား။ သာဓုဗ်ာ။

  ReplyDelete
 11. သာဓု...သာဓု...သာဓု
  ကိုရင္ေရာက္တယ္ ဆရာေလးစံ..။
  ဂလိုဆိုရင္ၿဖင့္ မိစာၦသကၤပၸေၾကာင့္ မိစာၦဒႆန ၿဖစ္ရတယ္ေပါ့..
  မိစာၦဒႆနေၾကာင့္ မိစာၦ၀ါယမကို ထက္က်ဴးလြန္ၾကရတယ္လို႔ ဆိုလိုတာေပါ့..

  ဟုတ္လား ဆရာေလးစံ .. :D

  ReplyDelete
 12. ေက်းဇူးပါ စံ။

  ခင္တဲ႔
  ျမတ္

  ReplyDelete
 13. ညမေတာ္
  အမေတာ္ကေတာ့မျငိမ္းေအးနိုင္ဘူးကြယ္..

  ReplyDelete
 14. ဆရာေလး. ။အေနာ္လည္းလာဖတ္သြားတယ္.။ အဲဲ့ဒါမ်ိဳးေတြက ခုေခတ္မွာပုိေပါတယ္ထင္တယ္ေနာ့.။

  ReplyDelete
 15. ျငိမ္းေအးရာကို ရွာေနတဲ႔ ဆရာေလးကို ခ်ီးက်ဴးပါတယ္
  စိတ္ရွိေပမဲ႔ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး.ျဖစ္ေနတယ္
  ဆရာေလးကေတာ႔ လက္ေတြ႔လုပ္ႏိုင္ေနျပီ။
  ျငိမ္းေအးတဲ႔ဘဝမွာ တရားထူးနဲ႔ တကယ္႕ကို ေအးျငိမ္းရာကို ရွာေတြ႔ႏိုင္ပါေစ

  ReplyDelete
 16. ညီမေလး သမီးစံေရ.. မၾကီးလာခဲ့တယ္ေနာ္။ ဖတ္စရာေတြဖတ္ျပီး မွတ္စရာေတြ မွတ္သြားတယ္။
  လူတိုင္း ျငိမ္းေအးေသာ ဘဝကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ


  ခင္မင္တဲ့
  မၾကီးလြမ္း

  ReplyDelete
 17. ေၾသာ္ ..အပ်ိဳၾကီး ေပ်ာက္ေနပါတယ္ လို ့ ထင္ေနတာ ....
  ဆရာေလး ၿဖစ္သြားၿပီကို .... သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ...

  ReplyDelete
 18. ၾဆာေလး သာဓု..သာဓု..သာဓု..

  ReplyDelete
 19. သမီးစံေရ...
  ဆရာေလးဘ၀နဲ႔ တန္ဘိုးရွိတဲ့ ဒီပို႔စ္ေလးကို ေရးႏိုင္ခဲ့တာ သာဓုေခၚမိပါတယ္။ လူ၀တ္လဲၿပီဆိုေတာ့ အသစ္ေတြ ထပ္ေရးပါဦးေနာ္..

  ReplyDelete
 20. မီးခ်န္ေရ...
  အလည္ေရာက္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကာင္းပါတယ္
  အျမဲ ေအးခ်မ္းတဲ့ဘ၀ကို ခံစားႏိုင္ပါေစလို ့
  ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္...
  ေထာ္ဦး

  ReplyDelete
 21. သမန္စီးေလး ရိပ္သာ၀င္ျပီးေနာက္ပိုင္း အရမ္းကိုစိတ္ေအးခ်မ္းတယ္မလား
  အမလဲအဲလိုဘဲ . ရိပ္သာ၀င္ျပီးတိုင္းအရမ္းစိတ္ေအးခ်မ္းတယ္ ဘာနဲ႕မွမတူတဲ႕ေအးခ်မ္းမႈ႕ကိုရတယ္


  ေပ်ာ္ရႊင္ေအးခ်မ္းပါေစ

  ဂ်ာရစ္

  ReplyDelete

Post a Comment

ေရးတတ္သလိုသာေရးသြားပါ၊အားမနာပါနဲ႕ းD

Popular posts from this blog

Blogger ဘ၀ ႏွင့္ Hiker ဘ၀

Untitle

ရွာေတြ႕မိသမွ်..