မရမ္းေခ်ာင္းအလွဴအတြက္အလွဴရွင္မ်ား

ေအာက္ပါအလႈဳရွင္မ်ားသည္ မရမ္းေခ်ာင္းအနာၾကီးေရာဂါ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာအလႈဳအတြက္ လႈဳဒါန္းထားေသာ အလႈဳရွင္စာရင္းမ်ား ၿဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။


ကိုရင္+ဂ်ာရစ္ အိမ္မွ...
ၿမန္မာနိုင္ငံမွ ပါ၀င္လႈဳဒါန္းၾကသူမ်ား
၁။ေဒၚအိအိစိုး
၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္
၂။အန္တီတင့္
၁၃၀,၀၀၀ က်ပ္
၃။ခ်စ္စံအိမ္
  ၈၀,၀၀၀ က်ပ္
၄။မအလြမ္းၿမိဳ့
  ၃၅,၀၀၀ က်ပ္
၅။sky lat swe
  ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ + ဗလာစာအုပ္ နွစ္ဒါဇင္
၆။ဗညားထြန္း
  ၃၀,၀၀၀ က်ပ္
၇။ေဒၚခိုင္မြန္ၿမင့္
  ၁၈,၀၀၀ က်ပ္
၈။မခ်ိဳခ်ိဳလြင္
  ၁၅,၀၀၀ က်ပ္
၉။သမီးစံ
  ၁၀,၀၀၀ က်ပ္
စုစုေပါင္းလက္ခံရရွိဆဲ အလႈဳေငြ
၅၄၈,၀၀၀ က်ပ္
ၿဗိတိန္မွ ပါ၀င္လႈဳဒါန္းၾကသူမ်ား
၁။အရွင္ဇနက(အဂၤါေမာင္)
၅၀ ေပါင္
၂။ကိုကိုေမာင္ (ပန္းရနံ႔)
၅၀ ေပါင္
၃။ေဒါက္တာလွစိုး+ေဒၚေ၀ေ၀လြင္စိုး
၅၀ ေပါင္
၄။ကိုကို ညီညီ (လန္ဒန္)
၄၅ ေပါင္
၅။အရွင္နာဂေသန (ဘာမင္ဂမ္)
၂၀ ေပါင္
၆။ဦးစိန္ေဌး+ ေဒၚေဆြေဆြဦး (ဘာမင္ဂမ္)
၂၀ ေပါင္
၇။ဦးတင္ေအာင္- မိသားစု (လန္ဒန္)
၂၀ ေပါင္
၈။ေမာင္ေနလင္းေအာင္ (လန္ဒန္)
၁၀ ေပါင္
၉။ေမာင္ေအာင္မ်ိဳးသန္႔ (လန္ဒန္)
၁၀ ေပါင္
၁၀။မသီတာထြန္း (လန္ဒန္)
၁၀ ေပါင္
စုစုေပါင္းလက္ခံရရွိဆဲ အလႈဳေငြ
၂၈၅ ေပါင္
အေမရိကန္နိုင္ငံမွ ပါ၀င္လႈဳဒါန္းၾကသူမ်ား
၁။ဦးတင္ရွိန္ + ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိရီ မိသားစု
၁၀၀ ေဒၚလာ
၂။မနိုင္းနိုင္းစေန
၁၀၀ ေဒၚလာ
၂။မနွင္းပြင့္
၁၀၀ ေဒၚလာ
၃။မစန္းထြန္း
 ၃၀ ေဒၚလာ
စုစုေပါင္းလက္ခံရရွိဆဲ အလႈဳေငြ
၃၃၀ ေဒၚလာ
စင္ကာပူနိုင္ငံမွ ပါ၀င္လႈဳဒါန္းၾကသူမ်ား
၁။ကိုညိမ္းနိုင္
၂၀၀ ေဒၚလာ
၂။မခိုင္ခိုင္
၁၈၀ ေဒၚလာ
၃။မေဆြမြန္ဦး
၁၀၀ ေဒၚလာ
၄။ဦးၾကည္၀င္း+ေဒၚအံုးသြင္၊ သမီး မအိသင္း
၁၀၀ ေဒၚလာ
၅။နိုင္ခ်စ္စိန္+မိအုံုးရီ၊ သမီး မိၿမစႏၵာ
၁၀၀ ေဒၚလာ
၆။သဇင္ထက္ေအာင္ ၊ မိုးၿမင့္သူ
၁၀၀ ေဒၚလာ
၇။ကိုေအာင္ခ်ိဳ + မသႏၲာ၀င္း
 ၈၀ ေဒၚလာ
၈။ကိုဘိုဘိုေသာင္း + မအိၿႏၵာနီလာ
၅၀ ေဒၚလာ
၉။မၿဖဴၿဖဴသန္႔
၅၀ ေဒၚလာ
၁၀။အိပ္ယာ
၅၀ ေဒၚလာ
၁၁။ကိုရင္ + မဒမ္ကိုး
၅၀ ေဒၚလာ
၁၂။မနီလာ
၅၀ ေဒၚလာ
၁၃။ေစတနာရွင္တစ္ဦး
၅၀ ေဒၚလာ
၁၄။မသင္းသီတာႏြယ္
၅၀ ေဒၚလာ
၁၅။မစုသဲၿဖဴ ၊ မလြင္လြင္ခိုင္
၅၀ ေဒၚလာ
၁၆။ကိုေအာင္ထြဋ္ + မလဲ့ရီ
၅၀ ေဒၚလာ
၁၇။မသက္ထားေအး
၅၀ ေဒၚလာ
၁၈။မနန္းဇာၿခည္လတ္
၅၀ ေဒၚလာ
၁၉။မယဥ္
၃၀ ေဒၚလာ
၂၀။ေစတနာရွင္တစ္ဦးနွင့္ မၿမစႏၵာ
၃၀ ေဒၚလာ
၂၁။ကိုေဇာ္မ်ိဳး + မ၀င္းမာေထြး
၂၅ ေဒၚလာ
၂၂။ကန္ဒီခိုင္
၁၅ ေဒၚလာ
၂၃။မစုစုလႈိုင္
၁၀ ေဒၚလာ
၂၄။မေကာ့ဆြမ္ @ အားရွန္
၁၀ ေဒၚလာ
၂၅။မဟန္နီေအး
၁၀ ေဒၚလာ
၂၆။မရတနာ
၁၀ ေဒၚလာ
၂၇။မခင္ယုယုလႈိင္
၁၀ ေဒၚလာ
စုစုေပါင္းလက္ခံရရွိဆဲ အလႈဳေငြ
၁၅၆၀ ေဒၚလာ
မေလးရွားနိုင္ငံမွ လႈုဒါန္းၾကသူမ်ား
၁။အပုေလး(ၿမန္မာအိုင္တီနန္းေတာ္)
 ၁၅၀ ရင္းဂစ္
၂။ဇင္ၿငိမ္းဦး(ၿမန္မာအိုင္တီနန္းေတာ္)
 ၁၀၀ ရင္းဂစ္
၃။ကိုေစာသိန္းလႈိုင္
၁၀၀ ရင္းဂစ္
၄။ေႏြေတးရွင္ @ မင္းဧရာ
၁၀၀ ရင္းဂစ္
၅။ေမာင္ဘုန္း+ေကာင္းကင္ၿဖဴ
၁၀၀ ရင္းဂစ္
၆။လြင္ၿပင္လႈိုင္းငယ္ + စံပယ္ခ်ိဳ
၁၀၀ ရင္းဂစ္
၇။ကိုရင္+မဒမ္ကိုး
၁၀၀ ရင္းဂစ္
၈။မိုးဇက္
၅၀ ရင္းဂစ္
၉။ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း)
၅၀ ရင္းဂစ္
၁၀။ေမာင္မ်ိဳးမင္း(ရင္ထဲၿဖစ္)
၅၀ ရင္းဂစ္
၁၁။မႏြယ္ႏြယ္ေအး
၅၀ ရင္းဂစ္
၁၂။မမ်ိဳးပပ
၅၀ ရင္းဂစ္
၁၃။ညီညီသြင္၊ေမာင္ေမာင္သြင္၊ေက်ာ္ေက်ာ္သြင္
၅၀ ရင္းဂစ္
၁၄။ကိုၿဖိဳးသူေအာင္
၂၀ ရင္းဂစ္
၁၅။ကိုမ်ိဳးသူေအာင္
၂၀ ရင္းဂစ္
၁၆။ကိုေစာဘီလူး
၂၀ ရင္းဂစ္
၁၇။ကိုေအးခ်မ္း
၁၅ ရင္းဂစ္
၁၈။ကိုကရင္
၁၀ ရင္းဂစ္
၁၉။ကိုၿပည့္ၿဖိဳး
၁၀ ရင္းဂစ္
၂၀။ကိုသာေအး
၁၀ ရင္းဂစ္
၂၁။ကိုၾကည္ၿမင့္
၁၀ ရင္းဂစ္
၂၂။ကိုေနမ်ိဳးထိုက္
၁၀ ရင္းဂစ္
၂၃။ကိုသိန္းထြန္း
၁၀ ရင္းဂစ္
၂၄။ကိုစိုးငယ္
၁၀ ရင္းဂစ္
၂၅။ကိုဖိုးခ်ိဳ
၁၀ ရင္းဂစ္
၂၆။ကိုသက္နိုင္ဦး
၁၀ ရင္းဂစ္
၂၇။ကိုရဲမင္းစိုး
၁၀ ရင္းဂစ္
၂၈။ကိုေက်ာ္သူ
၁၀ ရင္းဂစ္
၂၉။ကိုၿမတ္ဘုန္းေအာင္
၁၀ ရင္းဂစ္
၃၀။မသင္းသင္းလႈိုင္
၁၀ ရင္းဂစ္
၃၁။ကိုေပါက္စ
  ၅ ရင္းဂစ္
စုစုေပါင္း လက္ခံရရွိဆဲအလႈဳေငြ
၁၂၆၀ ရင္းဂစ္
ထိုင္၀မ္နိုင္ငံမွ လႈဳဒါန္းၾကသူမ်ား

Comments

 1. နတ္လူ သာဓုေခၚေစေသာ္၀္
  အစ္မေရ

  ReplyDelete
 2. သမီးစံေရ အလွဴရွင္ေတြကို သာဓုလာေခၚသြားတယ္......

  ReplyDelete
 3. အရမ္းပီတိ ျဖစ္ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါဆို သံေခ်ာင္းေခါက္ပါဦးဗ်ဳိ႕... :)

  ReplyDelete
 4. သာဓုေခၚပါတယ္.. သမီးစံေရ..

  ReplyDelete
 5. ေနာင္လဲဒီထက္လွဴႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔

  ReplyDelete
 6. အန္းဂရီးဘတ္ဘယ္္ေရာက္ း))

  ReplyDelete

Post a Comment

ေရးတတ္သလိုသာေရးသြားပါ၊အားမနာပါနဲ႕ းD

Popular posts from this blog

Blogger ဘ၀ ႏွင့္ Hiker ဘ၀

Untitle

ရွာေတြ႕မိသမွ်..